LOL-gesprekken en 2e rapport ( lln 12.00 uur vrij)

04 juli 2023
Vandaag spreken leerlingen, ouders en leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 over het laatste rapport, de wel of niet behaalde doelen en de plannen voor volgend schooljaar.