LOL - gesprekken ( lln 12.00 uur vrij)

21 november 2023 om 00:00
Vandaag bespreken Leerlingen - Ouders - Leerkrachten de vorderingen van de leerlingen en worden er afspraken gemaakt voor de komende periode.
Opgeven voor deze gesprekken moet via de app.