Praktische informatie

Aanmelden nieuwe leerling
Als uw zoon of dochter 4 jaar wordt, mag het starten op de basisschool. Een spannend moment, voor u als ouder en voor uw kind. Als u eerst de school wilt leren kennen, kunt u via 010-4843534 contact opnemen met Pia Poot of Sabrina Zaalman voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Als uw keus op onze school is gevallen, kunt u uw kind bij ons aanmelden.  

Ook als uw kind al naar een basisschool gaat en u wilt tussentijds wisselen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, kunt u contact met ons opnemen. Na aanmelding nemen wij contact op met de andere school voor een overdracht om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij ons op school. 

Voor het schooljaar 2022- 2023 is het niet meer mogelijk om in te schrijven voor de schakelklas. 

Wennen op de basisschool 
Vlak voordat uw kind 4 wordt, mag het wennen op de basisschool. Dit zijn 4 dagdelen, verspreid over meerdere weken. U krijgt hierover bericht via de post. 

Zindelijkheid 
Wij verwachten van kinderen die bij ons op school gaan starten, dat zij zindelijk zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u dit het best gelijk aangeven zodat wij samen kunnen kijken naar mogelijke oplossingen. 

Schooltijden 
's Ochtends om 8.15 gaat de deur open en zijn de kinderen welkom.
Om 8.30 beginnen de lessen. 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen tot 15.30 naar school. 
De kinderen uit groep 3, 4 en 5 hebben op maandag en donderdag leertijduitbreiding tot 17.00.
De kinderen uit groep 6, 7 en 8 hebben op dinsdag en vrijdag leertijduitbreiding tot 17.00
Op woensdag is de school om 12.30 uit. 

Gezonde school
Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren wat gezond voor hen is en wat niet. 
In de ochtendpauze eten we fruit en 's middags zien we graag een gezonde lunch. 
Daarnaast stimuleren we de kinderen om water te drinken. 

Schoolapp
Wij gebruiken de basisschoolapp om nieuws en foto's met ouders te delen. Via deze app kunt u uw kind ook ziekmelden of een bericht aan de leerkracht sturen. Dit is een beschermde omgeving, waar alleen ouders van de school in kunnen kijken. U kunt de basisschoolapp downloaden via de Google Playstore of Appstore. 

Extra verlof 
Volgens de wet zijn leerlingen vanaf 5 jaar verplicht om alle dagen naar school te gaan. Het kan voorkomen dat u extra verlof aan wil vragen voor uw kind. Dit kan schriftelijk bij Pia of Sabrina.
Klik hier voor het verlofformulier van 10 dagen of minder. Deze aanvraag wordt door de school beoordeeld. 
Klik hier voor het verlofformulier voor meer dan 10 dagen.  Aanvragen van meer dan 10 schooldagen worden beoordeeld door de gemeente.
Verlofaanvragen moeten minstens 8 weken van tevoren ingediend worden. 
Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.