Praktische informatie

Informatie aanmelden groep 1
Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

Stappen voor het aanmelden
Eerst kennismaken
Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U kunt contact opnemen met Pia Poot of Sabrina Zaalman voor een rondleiding via 010-4843534.

Aanmelden
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP hier vinden.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:
· Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Dit geldt op dit moment voor de schakelklas.
· Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat Protestants-Christelijk.
Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wendagen
Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden 4 dagen bij ons op school komen wennen. U ontvangt hierover een brief.

Zindelijkheid 
Wij verwachten van kinderen die bij ons op school gaan starten, dat zij zindelijk zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u dit het best gelijk aangeven zodat wij samen kunnen kijken naar mogelijke oplossingen. 

Informatie aanmelden zij-instroom
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.
In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is, schrijven wij uw kind definitief in.


Schooltijden 
's Ochtends om 8.15 gaat de deur open en zijn de kinderen welkom.
Om 8.30 beginnen de lessen. 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen tot 15.30 naar school. 
De kinderen uit groep 3, 4 en 5 hebben op maandag en donderdag leertijduitbreiding tot 17.00.
De kinderen uit groep 6, 7 en 8 hebben op dinsdag en vrijdag leertijduitbreiding tot 17.00
Op woensdag is de school om 12.30 uit. 

Gezonde school
Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren wat gezond voor hen is en wat niet. 
In de ochtendpauze eten we fruit en 's middags zien we graag een gezonde lunch. 
Daarnaast stimuleren we de kinderen om water te drinken. 

Schoolapp
Wij gebruiken de basisschoolapp om nieuws en foto's met ouders te delen. Via deze app kunt u uw kind ook ziekmelden of een bericht aan de leerkracht sturen. Dit is een beschermde omgeving, waar alleen ouders van de school in kunnen kijken. U kunt de basisschoolapp downloaden via de Google Playstore of Appstore. 

Extra verlof 
Volgens de wet zijn leerlingen vanaf 5 jaar verplicht om alle dagen naar school te gaan. Het kan voorkomen dat u extra verlof aan wil vragen voor uw kind. Dit kan schriftelijk bij Pia of Sabrina.
Klik hier voor het verlofformulier van 10 dagen of minder. Deze aanvraag wordt door de school beoordeeld. 
Klik hier voor het verlofformulier voor meer dan 10 dagen.  Aanvragen van meer dan 10 schooldagen worden beoordeeld door de gemeente.
Verlofaanvragen moeten minstens 8 weken van tevoren ingediend worden. 
Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.