Ouders

Wij vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Samen bereiken we meer. Daarom voeren we regelmatig gesprekken om de ontwikkeling van uw kind te volgen.
In onze ouderkamer wordt wekelijks een koffie ochtend georganiseerd. Naast dat het gezellig is, kunnen ouders hier ook laagdrempelig terecht bij onze medewerker ouderbetrokkenheid en schoolmaatschappelijk werkster met allerlei vragen.
Daarnaast hebben we een medezeggenschapsraad, die ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar komt om over de ontwikkelingen binnen de school te praten.

Samen met ouders
Wij trekken graag samen op in de driehoek Leerling – Ouder – Leerkracht om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Dit doen we bijvoorbeeld door minimaal 4 keer per jaar een gesprek met ouders en kinderen te voeren. Die gesprekken gaan verder dan over prestaties en cijfers praten, hier staat de brede ontwikkeling centraal. Ook kan een leerling zelf aangeven waar hij of zij extra hulp op wil hebben. Tussendoor hebben we ook veel contact of het nu via een ouderavond, schoolapp of e-mail is.
Wij hebben een speciale ouderkamer. Hier biedt de medewerker ouderbetrokkenheid, in ons geval juf Natascha, verschillende activiteiten gericht op onderwijs en opvoeding aan. Bijvoorbeeld ‘Alledaags Rekenen op Zuid’, waarbij kinderen samen met hun ouders naar de supermarkt gaan met een rekenopdracht. Ook kunnen jullie bij haar terecht met de meest uiteenlopende vragen. Bijvoorbeeld hoe jullie het best jullie kinderen kunnen begeleiden met huiswerk.

Onze schoolmaatschappelijk werker is juf Arzu. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij kan ouders en kinderen ondersteunen bij verschillende ondersteuninsvragen. Heeft u een vraag of probleem en wilt u graag met iemand hierover praten? U kunt altijd contact opnemen met juf Arzu. Niet in alle gevallen is juf Arzu de juiste persoon, zij kan u dan wel doorverwijzen naar een andere organisatie.