Nieuwsbrief 1 november 2022


Beste ouders en verzorgers,
We hebben de eerste periode van het schooljaar alweer afgesloten. Wat gaat dat toch snel ( of ligt dat aan mij?) en wat was het bezoek aan Blijdorp een leuke afsluiting van de eerste schoolweken en van de Kinderboekenweek.
Er ligt ook weer een leuke en drukke periode voor ons met onder andere de LOL gesprekken en aan het einde in december Sinterklaas en Kerst. Wij verheugen ons daar ook weer op en hopen dat we dit jaar deze feestelijke momenten met elkaar kunnen vieren.

 
Schoolfruit en schoolmelk:
Deze week starten we weer met schoolfruit. In principe hebben we 3x per week – op dinsdag en donderdag en vrijdag -  voor ieder kind fruit. U hoeft dan die dagen geen fruit mee te geven naar school.
Vanaf 7 november hebben we ook weer gratis schoolmelk op school. Afhankelijk van het bezorgtijdstip kunnen we op dinsdag en donderdag alle kinderen die dat willen melk ( en soms yoghurt of karnemelk) geven. Kinderen die dit willen moeten die dagen een lege afsluitbare melkbeker mee naar school nemen. Die beker kunt u dan ’s middags thuis weer afwassen.
 

Ontbijt of lunch op school?
U heeft waarschijnlijk ook wel gehoord over de mogelijkheden om in deze dure tijden op school ontbijt of lunches  aan te bieden om zo gezinnen wat te kunnen helpen. Wij zijn volop bezig om dit ook bij ons te gaan doen. Hoe, is nog even de vraag. Wel is de kans erg groot dat we daar hulp van u bij nodig hebben om bijvoorbeeld de boterhammen te smeren. Wij komen hier snel op terug, maar als u zich alvast als hulp wilt aanmelden, dan graag!!!
 
 
 
Hulp:
We blijven het zeggen; Het zijn financieel moeilijke tijden. In heel Nederland zijn er gezinnen die het nu met de hoge energiekosten en de prijsverhogingen in de winkels erg moeilijk hebben. De gemeente Rotterdam op verschillende manieren hulp bieden en zoals we al eerder schreven ook via school kunnen we in  contact brengen met organisaties die u kunnen helpen. Wij staan als school ook in contact met een aantal organisaties en fondsen waar we gebruik van kunnen maken. Heeft u vragen, kom dan even naar school en bespreek dit met Arzu , Natascha of Sabrina en Pia. Laat ons war we dat kunnen u helpen!
 
Personeel:
Jammer genoeg is Ton nog niet genoeg opgeknapt om weer volledig voor de klas te staan. De komende weken zal hij op school re-integreren.
Chiel neemt de komende twee weken zijn verlof verder op. Dat betekent dat voor de groepen 4 , 7 en 8 in ieder geval nog twee weken de situatie van voor de herfstvakantie hetzelfde blijft met Saar, Inske en Peter.  ( met groep 8 op woensdag geen les; groep  7 op vrijdagmiddag geen les)
 
Voor groep 8 zou dit ook nog wel langer kunnen duren, maar daar hebben we nu nog geen zicht op.
Voor groep 4 verandert er wel wat: groep 4 heeft deze week de hele donderdag geen les, volgende week hebben zij de hele donderdag les.
 
Naschoolse activiteiten:
Gisteren zijn de nieuwe activiteiten gestart. De dagen en tijden blijven gewoon hetzelfde, alleen de activiteiten zijn veranderd. Het inschrijven via de app is ons heel goed bevallen. Wij krijgen keurig een lijst op volgorde van aanmelden en dat maakt het verdelen over de activiteiten een stuk gemakkelijker.


Corona:
We merken allemaal dat er weer steeds meer kinderen en volwassenen ziek zijn van corona. Binnen het team hebben we al te maken (gehad) met positief geteste collega's, die dan vanzelfsprekend minimaal 5 dagen thuis moeten blijven. Op dit moment missen we o.a. door Corona 3 leerkrachten en omdat we weinig mogelijkheden hebben om een groep door iemand anders te laten opvangen, kan het jammer genoeg ook weer voorkomen dat we een groep naar huis moeten sturen.
We willen u weer vragen om goed in de gaten te houden hoe het met de gezondheid van uw kind is en bij de bekende verschijnselen ( hoesten, keelpijn, koorts) te testen op Corona en bij een positieve ( zelf)test uw kind thuis te houden. Op school hebben we het draaiboek klaarliggen voor als de situatie verergert, maar we hopen dat we hier geen gebruik van hoeven te maken. Bij deze nieuwsbrief vindt u nogmaals de beslisboom die kan helpen bij wat u met doen bij  klachten van uw kind en u twijfelt of hij of zij  wel / niet naar school kan komen.
 
 

Sinterklaas:
We hebben besloten dat we in deze moeilijke tijd de kinderen uit de bovenbouw niet kunnen vragen om voor een klasgenoot een cadeautje voor in de surprise te kopen. We kopen dus als school ook de cadeautjes voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen trekken wel lootjes en  maken ook gewoon een surprise,  waar ze dan het schoolcadeautje in  doen. De leerkrachten zullen dit binnenkort met de leerlingen bespreken en verder afspraken hierover met ze maken.
 
 
 
LOL-gesprekken:
Op dinsdag 22 november zijn de eerste voortgangsgesprekken gepland. We geven dan geen rapport, maar de leerkrachten bespreken wel hoe het met uw kind in de klas gaat en wat de resultaten tot nu toe zijn, hoe het met het huiswerk gaat enz. Met elkaar kunt u dan afspreken waar de komende tijd de aandacht op ligt. Wat doen we op school? Waar kunt u thuis bij helpen? Wat kan/moet het kind zelf doen?
Binnenkort kunt u zich – net als bij de startgesprekken - weer via de app opgeven voor deze gesprekken.
 

Agenda:
Woensdag 3 november                Studieochtend: alle leerlingen zijn vrij
Donderdag 3 november                              Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs ouders van groepen 6 en 7
Woensdag 16 november              Bliksemstage groep 7.
Dinsdag 22 november                   LOL- gesprekken. Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Maandag 5 december                   Sinterklaasviering. Leerlingen om 12.00 uur vrij
Woensdag 21 december              Kerstviering
Vrijdag 23 december                     Kerstvakantie
Maandag 9 januari                         Studiedag. Alle leerlingen vrij.
Dinsdag 10 januari                         We beginnen weer!
 
 
Namens het team , Pia Poot.