1.Ons Team

Team
Op onze school werken ongeveer 20 collega's. De meeste collega's zijn groepsleerkrachten. Daarnaast hebben we onderwijsassistenten op meerdere groepen. We hebben ook een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs.
Daarnaast hebben we een medewerker ouderbetrokkenheid, een  schoolmaatschappelijk werker en intern begeleiders om onze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.
We hebben twee directieleden. Pia Poot, zij is directeur en Sabrina Zaalman, zij is adjunct-directeur en daarnaast intern begeleider van de onderbouw. Wij worden gelukkig ondersteund door een administratief medewerker.
Ook zijn er verschillende specialisten voor muziek-, theater- en techniekonderwijs aan onze school verbonden.